www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

CROATIAN:

 

Naziv projekta: Duži dan u Čarobnom svijetu

Nositelj projekta: Dječji vrtić Čarobni svijet

Područje provedbe projekta: Grad Zagreb

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2022. – 01.11.2023. (20 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 2.458.680,00 HRK

Iznos EU potpore: 2.458.680,00 HRK

Cilj projekta: Projektom “Duži dan u Čarobnom svijetu” omogućit će se uvođenje produljenog radnog vremena u Dječjem vrtiću Čarobni svijet kroz razdoblje od 20 mjeseci, čime će se omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja.

Aktivnosti projekta:

• Omogućena provedba produljenog radnog vremena za dvije grupe,

• Produženo radno vrijeme za pet sati dnevno (od 16:00h do 21:00h),

• Uvedeni dodatni programi: STEM u vrtiću, likovni, eko i kraći kineziološki program,

• Nabavljena didaktička oprema i pomagala za potrebe produženog radnog vremena,

• Nabavljena oprema za kvalitetniju provedbu produženog radnog vremena,

• Sedam osoba sudjelovalo u programima stručnog usavršavanja,

• Održane početna i završna konferencija projekta s ukupno 40 sudionika,

• Tiskano i distribuirano 200 letaka i 20 plakata za potrebe informiranja javnosti i vidljivosti projekta,

• Izrađen jedan rollup banner,

• Izrada video materijala za širenje rezultata i promocije projekta,

• Izrađeno sedam izvješća o provedbi projekta i aktivnosti irovedeno stručno vođenje i upravljanje projektom te izrada narativnih i financijskih izvještaja od strane voditelja projekta.

Rezultati projekta: Projektom “Duži dan u čarobnom svijetu” omogućeno je uvođenje produljenog radnog vremena u Dječjem vrtiću Čarobni svijet kroz razdoblje od 20 mjeseci, čime se omogućilo usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja.

Kontakt: Dječji vrtić Čarobni svijet

Blaženka Vukoja, voditeljica projekta

Adresa: Remetski kamenjak 1, 10 000 Zagreb

Kontakt: +385 98 928 8757

E – mail: info@carobnisvijet.net

Web stranica: http://www.carobnisvijet.net

 

ENGLISH:

Project title: Longer day in the magical world

Project holder: Kindergarten Magic World

Project implementation area: City of Zagreb

Project implementation period: 01.03.2022. – 01.11.2023. (20 months)

Total project value: HRK 2,458,680.00

Amount of EU support: HRK 2,458,680.00

Project goal: The project “Longer Day in the Magic World” will enable the introduction of extended working hours in the Kindergarten Magic World for 20 months, which will allow the reconciliation of business and family life by adjusting the working hours of the kindergarten.

Project activities:

• Enabled implementation of extended working hours for two groups,

• Extended working hours for 5 hours a day (from 16:00 to 21:00),

• Introduced additional programs: STEM in kindergarten, art, eco and sports program,

• Procured didactic equipment and aids for the needs of extended working hours,

• Acquired equipment for better implementation of extended working hours,

• seven people participated in professional development programs,

• Initial and final conference of the project, with a total of 40 participants,

• Printed and distributed 200 flyers and 20 posters to inform the public and the visibility of the project,

• Made one rollup banner,

• Production of video material for dissemination of results and promotion of the project,

• seven reports on project implementation and prepared activities,

• Conducted professional project management and preparation of narrative and financial reports by the project manager.

Project results: The project “Longer day in the magical world” enabled the introduction of extended working hours in the kindergarten Magic World for 20 months, which allowed the reconciliation of business and family life by adjusting the working hours of kindergarten to parents’ working hours.

Contact: Kindergarten Magic World

Blaženka Vukoja, project manager

Address: Remetski kamenjak 1, 10 000 Zagreb

Contact: +385 98 928 8757

Email: info@carobnisvijet.net

Website: http://www.carobnisvijet.net